flow4talent

Flow voor Talent

Talentgerichte begeleiding & Hoogbegaafdheid

Flow4Talent begeleidt vanuit de behoeftes van de jongere op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Ik zie de jongeren met begaafdheidskenmerken als een opportuniteit, een talent dat kan groeien, een talent waar aan gewerkt moet worden en tijd nodig heeft om tot volle bloei te komen.

Een preventieve aanpak is belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat (hoog)begaafde jongeren niet meer lekker in hun vel zitten en te zorgen dat ze goed tot hun recht komen.

De intensiteiten en het rechtvaardigheidsgevoel, kritische instelling, gevoeligheid en lat voor zichzelf hoog leggen (zijnsluik) zijn vaak de eigenschappen die er verantwoordelijk voor zijn dat ze ‘zich anders voelen dan anderen’.

 Meer over intensiteiten en het zijnsluik.

Hoogbegaafdheid is meer dan intelligentie

De hartkenmerken zoals de intensiteiten en het zijnsluik van (hoog)begaafde jongeren ook wel worden genoemd zijn minstens zo belangrijk als intelligentie en hebben meer (h)erkenning en begeleiding nodig zodat ze de kracht van talent kunnen zijn. Als er niet ook voldoende aandacht uitgaat naar deze hartkenmerken kan dat leiden tot niet meer naar school willen, niet gemotiveerd zijn om te leren, en dat de jongere zelfs volledig uitvalt. 

De positieve psychologie is voor Flow4Talent het uitgangspunt in de begeleiding. Niet de tekortkomingen zijn onderwerp van gesprek maar meer de successen, persoonlijke kwaliteiten en sterken kanten van de jongere. Meer hierover zie talentontwikkeling

Toen James T. Webb tijdens een interview werd gevraagd hoe belangrijk het volgens hem is om je hoogbegaafdheid bevestigd te krijgen, antwoordde hij kort:

The label, not so much. But understanding the characteristics of it and what it means for you, that is important.
James T. Webb
Klinisch psycholoog

James T. Webb overleden op 27 juli 2018 was een internationaal erkende klinisch psycholoog die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor hoogbegaafde kinderen. Hij richtte zich hierbij vooral op de sociale en emotionele behoeften van deze doelgroep.

Missie Flow4Talent

Ik ben Yvette, talentbegeleider en moeder van twee tienerdochters. Ik begeleid met name hoogbegaafde jongeren en ontwikkel talentontwikkeling projecten voor alle jongeren in bo en vo. Jongeren begeleid ik vanuit mijn werkplek te midden van de mooie Gaasterlandse bossen. 

Mijn drijfveer om hoogbegaafde jongeren te begeleiden is al geruime tijd ontstaan voordat ik als talentbegeleider ben begonnen, na mijn afgeronde tweejarige post-HBO opleiding (Novilo). Ik heb in die tijd meerdere hoogbegaafde jongeren mogen ontmoeten die niet gezien werden voor wie zij waren, waar zij toe in staat waren en zich niet begrepen voelde. Het zelfvertrouwen van deze jongeren liep daardoor een behoorlijke deuk op of ze liepen helemaal vast waardoor het leven meer een worsteling werd. Ik zocht met deze jongeren onder andere naar hun sterke kanten en hun talenten zodat er weer een vuurtje bij ze werd aangewakkerd. 

Als je dan uiteindelijk ziet dat dit vuurtje overslaat naar andere gebieden in hun leven zodat ze weer met meer plezier naar school gaan, weer interesse terugkrijgen, vrienden maken en daardoor weer lekkerder in hun vel komen te zitten, is dat erg mooi om te ervaren. Het blijft ook daarna nodig om in de gaten te houden hoe het gaat. Het is niet vanzelfsprekend dat jongeren met (potentieel) talent zichzelf altijd wel redden.

Zo is mijn missie ‘Flow voor Talent’ ontstaan. Alle Jongeren horen immers zichzelf te kunnen zijn, lekker in hun vel te zitten en goed tot hun recht te komen. 

Flowmodel van Csikszentmihalyi