Creatief begaafden niet gezien

Creatief begaafden niet gezien

Waarom komen deze kinderen vaak niet tot hun recht op school?

Het blijft pijnlijk om van ouders te horen hoe hun creatief begaafde kinderen vaak afstromen of zelfs uitvallen van school met alle ellende van dien voor het kind. Het onderwerp blijft de aandacht verdienen zolang deze kinderen nog te veel onder de radar blijven op scholen en creatief begaafdheid niet gesignaleerd wordt. Ik heb veel respect voor de scholen en hun leerkrachten die het belang ervan inzien en er echt voor gaan om dit tij te keren voor deze kinderen, want het is zeker niet makkelijk om ingeslepen gewoontes te doorbreken en niet voor het gebaande pad te kiezen.

Hoe zit het ook al weer?

Renzulli onderscheidde twee typen begaafden:

  • Creative producing gifted (creatief begaafde kinderen): deze kinderen zijn goed in het geven van een onverwacht antwoord bij toetsen en dat wordt in ons huidige schoolsysteem helaas vaak afgestraft. Meestal hebben deze kinderen ook meerdere intensiteiten zoals emotionele, zintuigelijke, psychomotorische, intellectuele en/of verbeeldende intensiteit die kenmerkend is voor begaafdheid (Meer hierover in blog op mijn website).
    Voorbeelden van creatief begaafden zijn: Albert Einstein, Elon Musk, Johan Cruijff (zij presteerden heel gemiddeld op school).
  • Schoolhouse gifted (schoolbegaafde kinderen): dit zijn de kinderen die goed leren uit boeken en heel goed zijn in het geven van het juiste antwoord bij toetsen. De Schoolhouse gifted kinderen worden vaak in tegenstelling tot de creatief begaafde kinderen makkelijker gesignaleerd. Dit zijn vaak de kinderen met de hoge scores.

Tijdig signaleren van de creatief begaafde kinderen is een absolute must

Denk namelijk niet dat een vastlopende onderpresterende leerling er wel overheen groeit. Dat gebeurt namelijk niet, wees er dus snel bij!

Deze kinderen signaleer je door goed te weten hoe deze kinderen vragen beantwoorden. Een creatief begaafd kind weet heel goed meerdere antwoorden op een vraag te bedenken of zo te beredeneren dat alle multiple choice antwoorden goed zijn. Ze geven vaak ongewone of onverwachte antwoorden. Het zijn de ‘out of the box denkers’. Het is zeer belangrijk dat je dan ook goed doorvraagt over hoe ze tot hun antwoord zijn gekomen om ze te kunnen signaleren.

Het is niet per definitie zo dat een creatief begaafd kind ook altijd een creatieve doener is in de zin van met je handen werken zoals schilderen of muziekinstrument spelen. Het zijn alleen wel vaak de kinderen die ‘wired to create’ zijn (hierover meer in een andere post).

Wat doe jij eraan om hun geest, energie en passie te voeden zodat deze creatief begaafde kinderen meer tot hun recht komen op school?