Flow! Wat kan het jongeren brengen?

Flow! Wat kan het jongeren brengen?

Bij het opsporen van talenten bij begaafde jongeren vraag ik eigenlijk altijd wanneer ze een gevoel van flow ervaren en wat ze dan aan het doen zijn. Flow is de meest optimale toestand waarin je kunt verkeren. Je gaat helemaal op in wat je doet. Je vergeet de tijd en je haalt het beste uit jezelf. Activiteiten waarbij jongeren flow ervaren werken als een zogenoemde copingmechanisme. Anders gezegd deze flow activiteiten bijvoorbeeld een muziekinstrument spelen, schilderen, tekenen, schrijven, sporten e.d. kunnen ze helpen om met stressvolle activiteiten om te gaan. Flow activiteiten kunnen tot groei en ontdekking leiden. De ontwikkeling van het zelf is de essentie.

Het concept flow is ontwikkeld door de Hongaars- Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi en tevens grondlegger van de positieve psychologie. De belangrijkste aspecten van de flow ervaring zijn vaardigheid en uitdaging (zie de horizontale en verticale as in de afbeelding onderaan) Als je uitdagingen precies in evenwicht zijn met je vaardigheden zit je in de flow. Het gaat niet om feitelijke vaardigheden maar om vaardigheden die je denkt te hebben. De uitdagingen zijn de uitdagingen waarvan je je bewust bent.

Kortom, het gaat om de juiste verhouding tussen uitdagingen en vaardigheden. Zijn de uitdagingen iets te hoog, dan ontstaat spanning. Dit kan als positief ervaren worden, maar wanneer dit te lang aanhoud gaat het ten koste van je energie en prestaties. Worden de uitdagingen te hoog, dan ervaren we stress. Als stress te lang aanhoudt kan dit leiden tot burnout. Zijn de uitdagingen te laag, dan ontstaat een gevoel van routine. Dit kan prettig zijn (comfortzone), maar gaat uiteindelijk ten koste van je motivatie en persoonlijke ontwikkeling. Zijn de uitdagingen echt te laag, dan ontstaat verveling. Verveling kan leiden tot apathie (bore out) (zie onderstaande afbeelding).

Flow of anders gezegd de optimale ervaringen ondersteunen en versterken onder andere creativiteit, motivatie, de ontwikkeling van talent, beperking van stress, psychologisch welbevinden. Flow kan bij jongeren bevorderd worden door ze hun kernkwaliteiten te laten ontdekken, in actie te zetten, te laten groeien en uitbouwen. Hierbij rekening houdend met het ervaren door de jongeren van competentie, autonomie en verbondenheid (zelfdeterminatietheorie Deci &Ryan).

You need to deploy your highest strengths and talents to meet the world in flow’, Martin Seligman

Mihaly Csikszentmihalyi

Bron: Csikszentmihalyi, M (2020). Flow: psychologie van de optimale ervaring. Utrecht: Ten Have

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *