Intensiteit en sensitiviteit een last of een kracht?

Intensiteit en sensitiviteit een last of een kracht?

“Snel pratend aan één stuk door gewoon omdat je blij bent over iets wat op school is gebeurd”.
“Boos op alles en iedereen niet een beetje maar heel erg, omdat je zo goed voelt wat anderen voelen. Je voelt het als andere kinderen niet eerlijk zijn tegen je beste vriend maar hij dat zelf niet ziet”.
“Niet in slaap kunnen vallen omdat je je zorgen maakt over de leraar die je morgen weer hebt. En waar je zo van schrikt als hij opeens boos op de klas reageert, waardoor de tranen in je ogen springen en het je veel moeite kost niet te gaan huilen ten overstaan van je klas”.
Sensitiviteit en intensiteit worden door begaafden ervaren als hyperprikkelbaarheden, een versterkt vermogen om geprikkeld te worden door en te reageren op, zowel interne als externe stimuli. Het zijn aangeboren eigenschappen.

Dit maakt dat begaafde kinderen en jongeren zich vaak anders voelen dan anderen. Tegelijkertijd zijn deze intensiteiten en sensitiviteiten vaak ook hun positieve kracht, het is de basis voor de vorming van hun persoonlijkheid en ze leveren de energie of brandstof die bijdraagt aan de ontwikkeling van het talent van een begaafd kind. De uitdagingen waartoe de hyperprikkelbaarheden soms leiden mogen we daarom niet afwijzen of de kop indrukken, want dan zou je de persoonlijke groei en ontwikkeling van het kind belemmeren. Het vraagt om bepaalde strategieën van ouders, leerkrachten en het begaafde kind zelf. Herkennen van deze sensitiviteit en intensiteit is een zeer belangrijke eerste stap.  

De mogelijk aanwezige verschillende hyperprikkelbaarheden bij jouw kind herkennen? In het Engels worden ze Overexcitabilities (OE) genoemd. De grondlegger van de Overexcitabilities theorie en de Positieve Desintegratie theorie is Dabrowski. Kijk hieronder voor de poster waar alle vijf de overexcitabilities op staan of klik op deze link. De inhoud van de poster is niet uitputtend.

https://flow4talent.nl/wp-content/uploads/2020/01/Flow4Talent-OE.pd

Bronnen van de teksten:  Daniels, S. & Piechowski, M.M. (2008), Living with Intensity. Scottsdale: Great Potential Press. Positieve Desintegratie.nl