flow4talent

Peergroep VIT

Beleven, ontmoeten & ervaren

Herken jij jezelf in het onderstaande?

Dan zijn de bijeenkomsten van ‘Peergroep VIT’ ècht wat voor jou!

Peergroep VIT is gebaseerd op drie belangrijke pijlers die bijdragen aan het welbevinden van hoog/meer/creatief begaafde jongeren

Flow4talent en DeEigenWegWijzer! starten als twee zelfstandigen deze ‘Peergroep VIT’ om bij te dragen aan het welbevinden van (hoog/meer/creatief) begaafde jongeren.

Op welke manier draagt deze groep bij aan het welbevinden?

Doordat er een omgeving van rust en veiligheid gecreëerd wordt, krijgt de jongere de ruimte om zich naast intellectueel ook sociaal, creatief en emotioneel (verder) te ontwikkelen. Dit geeft de jongere rust en zelfvertrouwen. Door de omgang met ontwikkelingsgelijken ontstaat er een gezond zelfbeeld. De jongere kan hierdoor echt zichzelf zijn, er is herkenning en ze spreken “dezelfde taal”. De jongeren kunnen door deze veilige basis relaties aangaan, waardoor zij hun kwaliteiten en talenten niet alleen thuis, maar ook op school en in andere situaties durven te gebruiken. De activiteiten dragen er bovendien toe bij, dat de jongere ook even “stoom” kan afblazen, zodat er ruimte komt voor positieve energie en motivatie.

Activiteiten

Het aanbod van de bijeenkomsten kan op verschillende manieren worden ingevuld. De inbreng en behoeften van de jongeren zelf is hierin belangrijk. Als er jongeren zijn, die aandacht willen besteden aan hun (bijzondere) hobby en ook de andere jongeren hiermee willen laten kennismaken, is dat natuurlijk fantastisch! Er zijn mogelijkheden om in de natuur activiteiten te ondernemen zoals hutten bouwen, kunst uit de natuur, een kunstwerk maken van bijvoorbeeld gerecyclede materialen, creatief schrijven of muziek maken, maar ook een spelletjesochtend of gezellig een film kijken kan fijn zijn. De jongere krijgen de gelegenheid zich meer bewust te worden van hun eigen talenten, persoonlijke waarden en wie ze zijn.

Zes bijeenkomsten voor de jongeren

We starten en eindigen iedere bijeenkomst met een “Check-in” en een “Check-out”. Het is belangrijk om van elkaar te weten “hoe je erbij zit”. De jongere laat weten hoe het met hem/haar gaat en het doel hiervan is, dat tijdens de bijeenkomst de jongeren elkaar beter leren kennen, begrijpen en rekening met elkaar leren te houden. Bovendien bevordert dit de veiligheid in de groep.
Om ervoor te zorgen, dat er veiligheid gecreëerd wordt in de groep, maken we gebruik van “Deep Democracy” en gebruiken hierbij de daarbij behorende “praatstok”. De persoon die de praatstok vast heeft mag vertellen, de anderen luisteren zonder oordeel. Als iedereen iets heeft verteld, wat overigens niet persé moet, kan er daarna eventueel nog dieper op een onderwerp ingegaan worden. Ook dit is niet verplicht en ook alleen naar behoefte.

Algemene informatie Peergroep VIT

Voor wie:

hoog/meer/creatief begaafde jongeren van groep 7 tot en met alle klassen van de middelbare school.

Deelnemers:

8 tot 12 deelnemers

Wanneer:

nader te bepalen.

Locaties: 

Nannewiid te Oudehaske, kantine Tienerschool Sneek.
(Wisselend binnen en buiten in de natuur afhankelijk van het weer en de behoefte).

Kosten: 

6 bijeenkomsten voor de jongeren en 2 avondbijeenkomsten voor de ouders van de jongeren voor € 349,- . Dit is inclusief workshop(s), materiaal, drinken, koffie/thee en wat lekkers. 

Voor inschrijving van twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin betaalt u voor het tweede (of volgende) kind(eren)
€ 249,- per kind.

 

Bij te weinig aanmeldingen hebben we het recht de bijeenkomsten te annuleren.

Twee ouderbijeenkomsten

Inhoud:

De drie pijlers Verbinding, Identiteit en Talent (VIT) zijn een centraal thema tijdens deze ouderbijeenkomsten. Iedere avond met een andere invulling en vanuit een andere invalshoek. Ook is er tijdens deze bijeenkomsten gelegenheid om met andere ouders kennis te maken en ervaringen te delen.

Data van de ouderbijeenkomsten/workshops:

Op een woensdag- en donderdagavond. Nog nader te bepalen.

Locatie:
waarschijnlijk in de kantine van Tienerschool Sneek. U krijgt hierover t.z.t. bericht.

Wij hopen jullie te mogen ontmoeten!

Hieronder kunt u aanvullende informatie of het aanmeldformulier voor de Peergroep VIT opvragen. U ontvangt dan per e-mail een aanmeldformulier met algemene voorwaarden vanuit Flow4Talent of vanuit De EigenWegwijzer!.  

Als er nog vragen zijn of u heeft nog behoefte aan aanvullende informatie zijn we bereikbaar via het telefoonnummer of het e-mailadres vermeld onder contact.