flow4talent

School

Voorkom vastlopen

Een preventieve aanpak voor bo en vo

Het is van belang vroeg te signaleren dat leerlingen een ontwikkelvoorsprong en bepaalde intensiteiten hebben. Kinderen passen zich al snel na binnenkomst op de kleuterschool aan. Waardoor ze onder hun kunnen gaan presteren. Door tijdig de ontwikkelvoorsprong en hun intensiteiten te signaleren en daar je aanbod op af te stemmen, kan onderpresteren en uitval van leerlingen worden voorkomen.

 

Een preventieve aanpak vergt een aanpak op maat afgestemd op de individuele behoefte van de leerling.

Denk daarbij aan tijdig signaleren, versnellen, verrijken, verbinden en ruimte bieden voor creativiteit.  

 Voorkomen dat hoogbegaafde leerlingen vroeg of laat vastlopen? Flow4talent biedt ondersteuning hierbij.

Expeditie Talent

Talentontwikkelingsproject

‘Expeditie Talent’ is een talentontwikkelingsproject op maat. Het is bedoeld voor alle kinderen en jongeren in po en vo. 

De leerlingen:

 ontdekken hun sterke kanten en ook de kanten die hun wat minder liggen. 

leren hun persoonlijke waarden kennen. 

ze (her)kennen flow

ontdekken wat hun (verborgen) talenten zijn. 

wanneer/waar hun talent het beste tot uiting komt

ze leren hun talent meer in actie te zetten

Het motiveert leerlingen. het geeft ze richting (ook i.v.m. latere studiekeuze) 

Deze expeditie wordt in overleg op een leuke eigenwijze vormgegeven die afgestemd is op de leeftijden van de leerlingen

 

Werken aan executieve vaardigheden

Alle kinderen hebben baat bij het werken aan de minder ontwikkelde executieve vaardigheden in het BO en VO. 

Meer informatie over executieve functies

Individuele begeleiding van een leerling op school: 

  • De minder ontwikkelde executieve vaardigheden in kaart brengen.
  • Vaststellen welke middelen hierbij ingezet kunnen worden.
  • De executieve vaardigheid oefenen indien door school gewenst.

Intens Talent

Kleine gebaren en begrip voor de intensiteiten van een hoogbegaafde jongere maken het verschil

De sociaal emotionele behoeften en ontwikkeling van hoogbegaafde jongeren verlopen anders. Hoogbegaafde jongeren bezitten een complex innerlijk leven. Dit complexe innerlijke leven is tegelijkertijd de kracht van hun talent.

Flow4Talent denkt mee en biedt oplossingen voor hoe school en ouders samen kunnen bijdragen aan het in hun kracht zetten van de overexcitabilities van deze jongeren, ook wel de hyperprikkelbaarheden genoemd,  zodat deze jongeren meer welbevinden en motivatie ervaren. 

Lees meer over de overexcitabilities/ hyperprikkelbaarheden. 

Individueel advies en begeleiding

Talentgerichte begeleiding van een hoogbegaafde leerling

Flow4Talent biedt ondersteuning als het gaat om begeleiding van een vermoedelijke, meer- of hoogbegaafde leerling bij bijvoorbeeld signalen van gebrek aan motivatie, vastlopen of uitval van school, executieve functies, onverklaarbaar gedrag, boosheid van de leerling.

Na een intake- en kennismakingsgesprek(ken) en eventuele observatie, stelt Flow4Talent een plan van aanpak op. Na akkoord hiervan kan de talentgerichte begeleiding van de leerling op school of in een andere setting plaatsvinden. Alleen een observatie met een advies is ook mogelijk.

Talentsessies

Het in kaart brengen van talenten van leerlingen heeft effect op de motivatie en de studievoortgang. Tijdens talentsessies kan een leerling zijn talenten ontdekken en in actie zetten. Hierdoor krijgt de jongere meer energie en zelfvertrouwen en zal dit ook overslaan naar de activiteiten met betrekking tot school.

Mindsettraining

Heeft een leerling bepaalde belemmerende overtuigingen om verder te groeien in zijn talent. Bijvoorbeeld perfectionisme, niet doorzetten e.d. dan kan een mindsettraining bevordelijk zijn om een meer groeigerichte mindset te ontwikkelen.
Deze training is voor jongeren van 10 tot 15 jaar. Het begeleidingstraject bestaat uit acht sessies van een uur.
Tijdens de sessies wordt de theorie afgewisseld met creatieve, uitdagende opdrachten. Er wordt ook gebruik gemaakt van ondersteunende videobeelden op YouTube.