flow4talent

Talentontwikkeling

Het is van grote waarde als de talenten van jongeren (h)erkend worden en deze talenten ook in actie komen. Dat vergroot het probleemoplossend vermogen van jongeren. Het zien van wat werkt en waar kracht ligt, geeft ze veerkracht bij moeilijke situaties. Het brengt meer mogelijkheden. Het geeft energie. Het verbindt met anderen. Het toont hoe je meer kan krijgen van wat (wel) goed loopt.

In plaats van te kijken naar problemen, ligt de nadruk bij Flow4Talent op sterke kanten en mogelijkheden. Aandacht is er onder andere voor het verkennen en vergroten van de motivatie van kinderen en jongeren en het geven van zelfvertrouwen. 

Talenten ontdekken

Jongeren die zich bewust worden van hun talenten bouwen aan een positief zelfbeeld, veerkracht en weerbaarheid. Je kan dan beter omgaan met alle uitdagingen die op je pad komen.

Mindsettraining LEF

Deze training is voor alle jongeren  van 10 tot en met 15 jaar die bepaalde overtuigingen hebben die hen in de weg zitten om verder te groeien in hun talent.

Mindset is de basis van talentontwikkeling. Een groeimindset helpt jongeren in hun talentontwikkeling en helpt hen te groeien in hun talent.

Elk kind heeft van nature een wil om te leren. Er zijn kinderen die houden van uitdagingen, hard werken en die goed kunnen omgaan met tegenslagen. Maar je hebt ook kinderen die bang zijn om fouten te maken, alleen maar gemakkelijke opdrachten willen doen, en zich dom voelen als ze zich moeten inspannen. De manier waarop jouw kind hiermee omgaat hangt af van zijn manier van denken, van zijn mindset.

Heeft jouw kind bepaalde belemmerende overtuigingen om verder te groeien in zijn talent. Bijvoorbeeld perfectionisme, niet doorzetten e.d. dan kan een mindsettraining bevorderlijk zijn om een meer groeigerichte mindset te ontwikkelen.

Inhoud individuele training

Je maakt kennis met de mindsettheorie van de grondlegger professor Carol Dweck. Zij onderzocht het verschil tussen de groeigerichte en vaste mindset met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling, motivatie en intelligentie. 

Wat leer je in deze training? 

Je krijgt handvatten om positief te leren denken, het verschil kennen tussen een vaste en groeimindset, het herkennen van gedachten, het ombuigen van niet-helpende naar helpende gedachten en assertief reageren.

De volgende onderdelen komen in ieder geval aan bod:

  • Hoe denk jij?
  • LEF
  • Uitdagingen aan gaan.
  • Fouten maken en leren
  • Doorzettingsvermogen en strategieën
  • Hoe werkt het brein?

Tijdens de sessies wordt de theorie uit een werkboek mindset voor tieners afgewisseld met creatieve, uitdagende opdrachten. Er wordt ook gebruik gemaakt van ondersteunende videobeelden op YouTube op een manier die jongeren aanspreekt. 

Voor wie

Voor jongeren van 10 tot 15 jaar.

Is jouw kind jonger dan 10 jaar informeer naar de mogelijkheden.

Opzet van de training

Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats met ouders en/of mentor.
Opvolgend vindt een kennismakingsgesprek met de jongere plaats.
Het begeleidingstraject bestaat uit 8 sessies van één uur die één keer per week plaatsvindt.