flow4talent

Talentontwikkeling

Het is van grote waarde als de talenten van jongeren (h)erkend worden en deze talenten ook in actie komen. Dat vergroot het probleemoplossend vermogen van jongeren. Het zien van wat werkt en waar kracht ligt, geeft ze veerkracht bij moeilijke situaties. Het brengt meer mogelijkheden. Het geeft energie. Het verbindt met anderen. Het toont hoe je meer kan krijgen van wat (wel) goed loopt.

In plaats van te kijken naar problemen, ligt de nadruk bij Flow4Talent op sterke kanten en mogelijkheden. Aandacht is er onder andere voor het verkennen en vergroten van de motivatie van kinderen en jongeren en het geven van zelfvertrouwen. 

Talenten ontdekken

Jongeren die zich bewust worden van hun talenten bouwen aan een positief zelfbeeld, veerkracht en weerbaarheid. Je kan dan beter omgaan met alle uitdagingen die op je pad komen.