Zorgen maken over wereldproblemen of piekeren over situaties op school. Wat kan je ermee?

Zorgen maken over wereldproblemen of piekeren over situaties op school. Wat kan je ermee?

Begaafde jongeren of anders gezegd hoogbewuste creatieve jongeren, zijn breed geïnteresseerd en nieuwsgierig naar veel onderwerpen. Daardoor komen ze vaak op jonge leeftijd al met onderwerpen in aanraking en verdiepen zich daar dusdanig in dat wij als volwassenen nog van hun verhalen kunnen leren. De schaduwkant daarvan is dat deze jongeren door hun brede interesse en nieuwsgierigheid vaak ook over al het leed in de wereld lezen. Over onderdrukking, geweld, dierenleed en klimaatverandering noem maar op. Daar bovenop de intense en sensitieve kant van deze jongeren maakt dat deze jongeren hierover gaan piekeren. Het leed in de wereld trekken ze zich vaak heel erg aan en kunnen daardoor ook moeite hebben met slapen. Ze voelen zich meestal ontzettend machteloos, omdat zij groot onrecht voelen en deze grote wereldproblemen zelf niet kunnen veranderen.
Een belangrijke vraag is dan ‘waar kan je wel invloed op hebben?’ Wat is jouw cirkel van invloed? Als een jongere zich meer bewust wordt waar hij wel invloed op heeft dan kan dat in het geval van dierenleed er bijvoorbeeld toe leiden dat hij er voor kiest om misschien vegetarisch te worden of vrijwilligerswerk te gaan doen bij een asiel of op een andere manier en vooral op zijn eigen wijze zijn steentje bij te dragen. Met kleine stapjes kan je ook veel bereiken. Dit geeft veel voldoening en je voelt je minder machteloos.

In jouw cirkel van invloed bevindt zich alles waar jij invloed op uit kunt oefenen. Iets kan zich alleen pas in de cirkel van invloed bevinden als het ook in je cirkel van betrokkenheid zit. Immers je kunt geen invloed uitoefenen waar je niet bij betrokken bent. Hoe groter de cirkel van invloed des te meer je je leven kunt sturen zoals jij wilt. Volgens Covey, de bedenker van de cirkel van invloed, zijn er van zelfsprekend een aantal factoren van invloed op wie je bent, bijvoorbeeld DNA, opvoeding, iemand of iets in je omgeving, maar desondanks heb je zelf veel meer in de hand dan je denkt. Het is voor hoogbewuste creatieve jongeren belangrijk om te beseffen hoe je je cirkel van invloed kan laten groeien en wanneer hij krimpt. Door proactief te handelen groeit jouw cirkel van invloed.
Je gaat dan over tot actie waardoor je mogelijk verandering teweeg brengt.
Als ik tijdens de begeleiding van jongeren de cirkel van invloed met ze doorneem dan gaat het vaak over waar zij tegenaanlopen op school. Het bewust worden van waar zij zelf wel invloed op hebben, brengt voor de jongeren uiteindelijk de voor hun gewenste veranderingen te weeg met zichzelf aan het stuur. Daarnaast worden ze zich ook bewust van de dingen waar ze zich druk om maken, maar wat ze niet kunnen beïnvloeden. Het is beter om er dan ook niet bij betrokken te zijn en het te aanvaarden voor wat het is. Dat zijn de ongewenste negatieve energievreters.

“Change it, love it or leave it”. Als je het niet kunt veranderen, laat het dan los!